اصول طراحی صفحه 404 در طراحی سایت

يکي از مهم ترين بحث ها در طراحي سايت ، طراحي درست و اصولي صفحه 404 است. اين صفحه بايد به گونه اي جالب طراحي شود تا حس آزردگي کاربر از اينکه به صفحه مورد نظر خود دست نيافته است را کاهش دهد. طراحي اين صفحه به گونه اي باشد که بهترين کارآيي را براي کاربر فراهم کند.
در اين مقاله نکاتي را که براي طراحي صفحه 404 به آنها نياز داريد بيان خواهد شد. با رعايت اين نکات بهينه سازي براي موتور هاي جستجو نيز انجام مي شود.
1. تهيه کردن متن خطاي مناسب
يکي از مهم ترين بخش هاي صفحه 404 متن خطاي آن است. در متن خود از کاربر بخاطر مشکل ايجاد شده عذرخواهي کنيد و پيشنهادات مفيدي را به کاربر معرفي کنيد.
2 .قرار دادن سرچ باکس
با قرار دادن سرچ باکس امکان سرچ دوباره در وب سايت را براي کاربر فراهم کنيد.
3. قرار دادن لينک هاي کليدي در صفحه 404
4. بازگرداني خودکار کاربر به صفحه مورد نظر
5. ايجاد فرم گزارش خطا
در صفحه 404 خود فرمي قرار دهيد تا کاربر بتواند اين خطا را به شما گزارش کند.
رادکام