ساخت یک صفحه وب عالی

اين فهرست را دنبال کنيد تا طراحي پرتال را ارتقا دهيد:

صفحه طراحي پرتال

عنوان صفحات در طراحي پرتال

آيا عنوان تان راجع به صفحه توضيح مي دهد؟آيا عنوان تان توصيفي است؟ عنوان همان چيزي است که اگر کسي صفحه تان را نشانه گذاري کند، در بالاي صفحه پديدار مي شود.

محتوا

آيا مطالب قانع کننده است؟ آيا براي غير از خودتان، دوستانتان و خانواده تان نيز جالب است؟ مردم براي اطلاعات به طراحي سايت شما مي آيند و اگر طراحي سايت اطلاعاتي نداشته باشد، کسي به طراحي پرتال شما بر نمي گردد .

طول صفحه

آيا تابحال فکر کرده ايد که صفحه شما بر روي مرور گر هاي مختلف چگونه نمودار مي شود؟ اگر زياد طولاني باشد، کاربران نمي خواهند که صفحه را براي خواندن بالا و پايين کنند و اگر زياد کوتاه باشد، اطلاعات لازم براي استقبال کاربران را نخواهد داشت.

تصاوير در يک طراحي پرتال

اندازه تصوير

آيا عکس هاي شما کوچکتر از 12KB است؟ اگر بايد عکسي بزرگتر از اين اندازه داشته باشيد، بهتر است به خواننده يک نسخه از عکس کوچک شده را نشان دهيد و اجازه دهيد تا تصميم بگيرد آن را دانلود کند يا خير.

کيفيت تصوير

آيا عکس ها به قصد خاصي تعبيه شده اند؟ اگر عکسي به صفحه اضافه مي کنيد، فکر کنيد که چه کاري را در صفحه انجام مي دهد.

html تصوير

آيا تگ عکس شما همهhtml هاي لازم را دارد؟ اين موضوع شامل طول، عرض و متن دگرساز مي شود.

لينک ها در طراحي پرتال

متن لينک

آيا شما به جاي لغات خسته کننده مثل "اينجا را کليک کنيد" از متن هاي توصيفي استفاده مي کنيد؟ بزرگترين مشکل در navigation در طراحي پرتال اين است که خوانندگان نمي دانند که به کجا مي روند.

حاشيه نويسي لينک ها

آيا لينکتان را توصيف مي کنيد؟ اگر يک صفحه آنقدر خوب است که ارزش لينک کردن داشته باشد، ارزش توضيح دادن نيز دارد.

کيفيت لينک

آآيا تمام لينک هاي شما به صفحات فعال ميروند؟ اگر طراحي سايت ي را در وب نصب مي کنيد ، بايد براي اطمينان از درست کار کردن لينک ها هر هفته وقت صرف کنيد. تعيين اعتبار (validator ) هاي بسياري براي چک کردن لينکهايتان وجود دارد.