فاکتور رتبه بندی پاندا

پاندا شروع به کارکرد . به رغم وجود تغییرات کلی بر الگوریتم رتبه بندی ، پاندا فاکتوررتبه بندی جدید تری است که به الگوریتم اضافه شده است (در واقع در جدول سئو اینگونه خواهد بود Vt, for Violation: Thin Content ) .

پاندا فیلتری است که جهت تعیین کردن ان چه به نظر صفحه کم کیفیتی است طراحی شده است . وجود صفحات کم کیفیت زیاد ، با عث میشود پاندا به طور موثری کل سایت را فلگ یا ازکار بیاندازد . هر اسم هوشمندانه ای مثل Pandified, Pandification که میخواهید به ان بدهید ، به این معنا نخواهد بود که کل سایتتان از گوگل خارج شده است . بلکه باین معناست که صفحاتی بین سایتتان متحمل جریمه میشود که به شما کمک کند تنها صفحات بهتر در نتایج بالایی گوگل خواهد امد .
درSMX Advanced conference جلوتر از این ماه ، مسئول تیم مبارزه با اسپم ، مت کاتس Matt Cutts ، توضیح داد که فیلتر پاندا به طور دائم فعالیت نمیکند . در حال حاضر ، نیروی بسیار زیادی در راستای تجزیه ویژه صفحات در جریان است .
در عوض گوگل ، فیلتری را به طور دوره ای جهت محاسبه ارزش هایی که نیاز دارد اجرا میکند . هر مورد جدید ان تا کنون با تغییرات به فیلتر ساز گاری دارد ، برخی بزرگ ، برخی کوچک ، که گوگل امیدوار است دستیابی به مطالب بی کیفیت را بهبود بخشد . تا کنون ، برنامه پاندا بدین صورت بوده است :

بازیابی پاندا
برای هر کسی که با پاندا روبرو شده است ، مهم است که بداند تغییراتی که ایجاد میکنید هیچ گونه اثر سریعی نخواهد داشت . برای مثال ، اگربعد از روزی که پاندای ۱.۰ اغاز به فالیت کرد شروع به بهبود سایت خود کنید ، هیچ کدام از انهاییکه برای گذاشتن شما به عقب به فرصت های خوب گوگل تا زمان بعدی که رتبه های پاندا ارزیابی شده باشد ثبت نخواهد شد – که تا اوریل ۱۱ صورت نگرفته است .
با اخرین پاندایی که تا الان زنده است ، گوگل عنوان کرده که احتمال این که برخی سایت هایی که با منحنی های قبل برخورد داشته اند میتوانند شاهد بهبود های خود باشند ، اگر انها خودشان پیشرفت کرده باشند .
اخرین منحنی همچنین یعنی این که برخی سایت ها از قبل برخورد نداشته اند حالا میتوانند درگیر شوند . اگر سایتتان در بین اینها بوده است ، احتمالا ۴ تا ۶ هفته تا زمانی که هر گونه پییشرفتی درراند بعدی حاصل شود صبر کرده اید .
اگر از زمان اخرین اپ دیت پاندا تغییراتی در سایت خود ایجاد کرده اید ، و بهبود حاصل نشده باشد ، به این معنا نیست که اجبارا کار اشتباهی انجام داده اید . پیش بینی خالص در اینجا ، اما بخشی از فیلتر پاندا احتمالا نظاره گر این است که کیفیت مطالب سایت در طول زمان بهبود یابد . بعد از زمان کافی ، جریمه پاندا مرتفع خواهد شد .

رستوران های بخر و ببر
در خاتمه برخی نکات را جهت یاداوری باز گو میکنم :
گوگل همیشه تغییرا ت کوچک الگوریتم را اعمال میکند ، که با عث میشود سایت ها در رتبه بندی مستقل پاندا بالا یا پایین روند . گوگل ممکن است فاکتورهایی را اپ دیت کند که ان را به الگوریتم کلی وارد کند ، مثل نمره های PageRank ، بر پایه بی قاعده . ان اپ دیت ها میتوانند به طور مستقلانه از پاندا بر رتبه بندی تاثیر بگذارند .
تا کنون ، گوگل زمان انتشار اپ دیت های اصلی را تایید کرده است . اگر شاهد کاهش ترافیک درطی این زمان ها بودید ، شانس خوبی برای داشتن مشکل مربوط به پاندا به وجود میاید .
نگاه کردن به رتبه ها به تنهایی گویای اجرای خوب سایتتان در گوگل نیست . به ترافیک سرتاسری که گوگل برایتان فرستاده نگاه کنید . از دست دادن ان چه که معتقدید کلید رتبه بندی است به این معنی نیست که شما مقدار زیادی از ترافیک را از دست داده اید . در واقع ، در خواید یافت که همیشه به این خوبی در گوگل بوده اید .