ایجاد یک بازار هدایت شده با استفاده از موبایل اپلیکیشن

در بستر وب، شما معمولا با سرچ و جستجو مي توانيد انواع و اقسام اطلاعات، راجع به هر موضوعي پيدا کنيد. . يعني معمولا آن چيزي که مدنظر کاربر است، نمايش داده مي شود و شما در نمايش محتوي از اختيار نسبي کمي برخوردار هستيد. يکي از مزاياي اصلي موبايل اپليکيشن ها نسبت به رغيب اينترنتي خود همين موضوع است. شما به صورت حساب شده و در بازه هاي زماني مناسب مي توانيد کاربر را با استفاده از ارسال پيام به صفحه ي اصلي موبايل ها، آنها را به موارد مورد نظر خود هدايت نماييد. مواردي مانند معرفي يک محصول جديد، تخفيف ها، سر رسيد ها و ... و همه ي اين موارد به راحتي با فشار يک دکمه ي کاربر، زير انگشتان کاربران شما قرار مي گيرد. طراحي اپليکيشن موبايل
پردو وب