با استفاده از موبایل اپلیکیشن در هر لحظه توسط مشتریان خود دیده شوید

با توجه به آمار هايي که گفته شد، شما هم با داشتن يک اپليکيشن موبايل، اين امکان را به همه مي دهيد، تا بتوانند شما را رسد کنند. نيازي نيست تا يک بازي سه بعدي بسازيد. يک فروشگاه مجازي کوچک از کسب و کارتان کافي است تا اين فرصت را براي خود بيافرينيد. اما بخاطر داشته باشيد که خلاقيت و نو آوري دربسياري از کار ها، حداقل تا مدت ها شما را منحصر بفرد مي کند و اين در علم تجارت، اصطلاحا مزيت رغابتي خوانده مي شود. تجربه نشان داده که يک ايده ي خوب، مهمتر ازکيفيت خوب است. البته ممکن است که بعضي ها با اين حرف مخالفت کنند. البته حق دارند، چرا که حداقل کيفيت براي هر محصولي، لازمهي مقبوليت آن توسط کاربران آن است. در حقيقت صحبت اصلي بر سر يک اپليکيشن با کيفيت معمولي و داراي ايده ي خلاقانه است. نکته بعدي و جالب توجه اين است که شما مي توانيد با يک هزينه ي بسيار ناچيز و گذاشتن اين اپليکيشن در مارکت هايي همچون کافه بازار براي ايران و يا حتي playstore ، اين امکان را براي تمام افراد دنيا فراهم آورريد، تا بتوانند از ساخته هاي شما استفاده کنند.
پردو وب