ایجاد وفا داری و حس تعلق در کاربران با استفاده از موبایل اپلیکیشن

در گذشته ي نه چندان دور، کارت هاي امتيازي و بن هاي تخفيف، و در مواردي پي گيري مشتريان پس از خريد محصول، راه هايي بود که شرکت ها مي توانستند حس وفاداري و تعلق خاطر را در مشتريان خود ايجاد کنند. اما با توجه به روش هاي جديدي که به لطف ارتباطات ديجيتال فراهم آمده، موبايل اپليکيشن ها مي توانند اين مسئوليت را بر عهده بگيرند. براي درک بهتر اين موضوع، فرض کنيد که اين امکان براي شما وجود داشت که به ازاي هر مشتري که از محصولات شما بازديد و يا خريد انجام مي دهد، بتوانيد يک وسيله ي کوچک الکترونيکي به آنها بدهيد، و در ضمن اين هم ميسر بود که اين افراد را موظف به نگه داشتن و همراه داشتن اين وسيله در هر لحظه و هر مکاني کنيد. خوب اين يک اتفاق خيلي خوبي است که شما بتوانيد در هر لحظه اين افراد و مشتريان خود را هدايت کنيد. آنها را چک کنيد و هر از چند گاهي به آنها بگوييد که ما چقدر خوبيم. خوب در واقع اين وسيله ي الکترونيکي به رايگان تحت اختيار مشتريان شما قرار دارد و آن هم موبايل هاي آن هاست. يک لحظه به اين موضوع بيانديشيد که موبايل براي انسان هاي امروزي، به هويت آنها تبديل شده است. بدون موبايل، اکثر ما ها انگار يک گمشده داريم. طراحي اپليکيشن موبايل
پردو وب