سریعترین روش طراحی سایت بدون استفاده از قالب آماده وب سایت

سريعترين روش طراحي وب سايت استفاده از قالب هاي آماده موجود مي باشد که اين روش را به هيچ وجه توصيه نمي نماييم زيرا که سايت هاي بسياري به مانند وب سايت شما در اينترنت وجود خواهد داشت و اين امر ممکن است به برند شما لطمه وارد نمايد.

پس از انتخاب قالب وب سايت مي توان وب سايت را به دو صورت راه اندازي نمود که در روش اول که با سرعت کمتري انجام مي گيرد دارکوب خود قالب مورد نظر شما را پياده سازي مي نماييد که اين پياده سازي بسته به قالب انتخابي ممکن است از يک الي شش روز زمان ببرد. روش دوم طراحي سايت که خريد قالب مي باشد به اين صورت مي باشد که دارکوب قالب مورد نظر شما را از سايت اصلي که templatemonster خريداري مي نمايد که بابت اين خريد کارمزد مربوط به آن را دريافت مي نمايد که اين کار به لحظه انجام مي گردد و در همان روز شروع پروژه وب سايت شما آماده بهره برداري مي باشد.

* دقت نماييد اکثر قالب هاي موجود داراي نسخه موبايلي مي باشند و به صورت واکنش گرا و يا ريسپانسيو پياده سازي شده اند که در صورتي که دارکوب قالب را خريداري نماييد قابليت سازگاري با موبايل در قالب وجود خواهد داشت ولي در صورتي که قصد داشته باشيد دارکوب قالب را براي شما پياده سازي نمايد جهت سازگاري در موبايل قالب مي بايست هزينه جداگانه پرداخت گردد.

* نکته مهم ديگري که وجود دارد آن است که برخي از قالب ها نسخه فارسي و راست به چپ دارند و براي فارسي سازي آن لازم نيست هزينه ديگري پرداخت گردد ولي برخي ديگر داراي نسخه راست به چپ و فارسي نيستند و براي فارسي سازي آن مي بايست هزينه جداگانه پرداخت گردد که با انتخاب قالب مورد نظر هزينه هاي مربوط به خريد و راه اندازي آن مشخص مي گردد. البته در صورتي که دارکوب قالب را پياده سازي نمايد هزينه اضافي براي نسخه فارسي لازم نيست پرداخت گردد و دارکوب قالب را براي زبان مورد نظر شما پياده سازي خواهد نمود.

* در مورد سايت هاي دو زبانه در صورتي که قالب انتخابي قابليت چند زبانه را داشته باشد در روش خريد قالب نيازي به پرداخت هزينه جداگانه ندارد. در صورتي که دارکوب قالب را براي شما پياده سازي نمايد هزينه مربوط به دو زبانه نمودن وب سايت به هزينه ساخت قالب اضافه مي گردد.

پس از پياده سازي قالب کلي وب سايت مي بايست اطلاعات وب سايت در سايت درج گردد که اين بخش از عمليات راه اندازي وب سايت را مي توان به دو صورت انجام داد:

روش اول: آموزش کنترل پانل وب سايت به کارفرما و درج اطلاعات وب سايت توسط کارفرما که در اين روش کارفرما در دفتر دارکوب آموزش نحوه کار با سيستم مديريت محتواي وب سايت را جهت درج اطلاعات مي بيند و خود مي تواند مطالب داخل وب سايت را بارگذاري نماييد. در اين روش نيازي به پرداخت هزينه جهت درج مطالب وب سايت نيست.
روش دوم: درج مطالب وب سايت  که در اين روش کارفرما مطالب کامل وب سايت خود را به طراح ارسال مي نمايد و طراح نيز مطالب وب سايت را از طريق کنترل پانل بارگذاري مي نمايد. در اين روش نيز کنترل پانل وب سايت به کارفرما جهت انجام ويرايش هاي آتي لازم در وب سايت آموزش داده خواهد شد. هزينه مربوط به درج اطلاعات جداگانه دريافت مي گردد.