اپلیکیشن موبایل های شبکه اجتماعی

يکي از شاخه اپليکيشن هايي است که بسيار طرف دار دارد. در اين نوع اپليکيشن موبايل ها، کاربران مي توانند به صورت هاي نوشتاري، صوتي و يا تصويري با يکديگر ارتباط بر قرار کنند و گاها بعضي از اين اپليکيشن ها اين قابليت را براي کاربران خود فراهم مي کنند.
برخي از زير شاخه ها: ارتباط بين افراد(Interpersonal connections)، پيامک(text messaging)، پيامک صوتي(voice messaging)، ارتباط تصويري( video communication)، اشتراک عکس و فيلم(photo & video sharing)

اپليکيشن موبايل پزشکي (Medical mobile application): در اين اپليکيشن ها اطلاعات پزشکي و دارو ها، بداشت و سلامت ارائه مي گردد
برخي از زير شاخه ها: استخوان بندي(Skeletal)، ماهيچه ها(muscular)، دارويي(pharmaceutical)، آناتومي(anatomy)، برنامه ريز دارويي(medical record-keeping)، بيماري ها(diseases)، دستگاه هاي پزشکي(devices )، پايشگر سلامت(health tracking) 

پردو وب