چرا باید از اینستاگرام استفاده کنید؟

کلمه Marketing (بازاريابي) را در اينستاگرام جستجو کنيد. از نتيجه آن شگفت زده خواهيد شد. زماني که مي خواهيد استراتژي بازاريابي تان را ايجاد کنيد، اين پلتفرم عالي را فراموش نکنيد. زماني که اينستاگرام آغاز به کار کرد، تنها براي ارسال پست هاي شخصي کاربرد داشت. ارزش بازاريابي نداشت و براي اهداف بازاريابي استفاده نمي شد. به همين دليل است که شما بايد بدانيد که چگونه مي توان از اينستاگرام به منظور بازاريابي استفاده کرد.

با اين حال، اينستاگرام در سال هاي اخير نشان داده که پلتفرم کارآمدي براي بازارياب هست. شما مخاطبين جديدي داريد و به شيوه اي که دوست دارند بازاريابي مي کنيد: بصري (عکس) و پيامي کوتاه امروز استفاده از اينستاگرام توسط شرکت ها افزايش يافته است. اينستاگرام ميليون ها کاربر دارد. اين پلتفرم به موقعيتي مناسب براي برندها تبديل شده است تا پيام هاي سريع و عکس هاي شان را به مخاطبين شان بدهند. 

از اينستاگرام استفاده کنيد تا مخاطبين بيشتري به دست آوريد

اينستاگرم هم در سيستم عامل اندرويد و هم در iOS موجود است، اما اکنون بازارياب ها اين موقعيت را دارند که در دستگاه هاي ديگري نيز از اينستاگرام استفاده کنند. کاربران منتظر بودند که اينستاگرام علاوه بر اپليکيشن به صورت وب سايت نيز ظاهر شود. عکس هاي اينستاگرام نمايش بهتري از شرکت تان به مخاطب عرضه مي کند. از اين وسيله استفاده کنيد تا از طريق عکس داستان برند شرکت تان را به مخاطبان عرضه کنيد.

روش هاي بازاريابي در اينستاگرام
مشاهده شما از اين طريق براي همه آسان تر خواهد بود. شما مي توانيد از اين وسيله براي تبليغ هر آنچه که شرکت تان در حال انجام آن است، استفاده کنيد (محصولات/ خدمات، کارمندان، مشتريان، کنفرانس ها). البته بايد بين عکس هاي جالب و عکس هاي کاري تعادل ايجاد کنيد.
مي توانيد از عکس هايي استفاده کنيد که مخاطبين را به سابت بکشاند، يا عکس هايي از کارمندان در حال کار و توضيح اين که آن ها چه کاري براي شرکت و مشتريان انجام مي دهند. بايد استراتژي خاصي براي حساب اينستاگرام خود داشته باشيد. زماني که تمام اين عکس هاي در يک صفحه کنار هم قرار داده مي شوند، چه جلوه اي خواهد داشت؟