پندها و نکات بازیابی اپ دیت پنگوئن گوگل

جهت دانستن این که در پی اپ دیت پنگوئن گوگل چه باید کرد تلاش کنید . ؟ با توجه به کثرت صحبتها و نظراتی که در این رابطه وجود دارد قضاوت کنید . نصیحت کوتاهی از گوگل در مورد موضوع داریم که با مطالب ما تلفیق شده است .

پنگوئن چه بوده است ؟
اپ دیت پنگوئن در ۲۴ اوریل شروع به کار کرد . تغییری در نتایج سرچ گوگل که جهت تنبیه صفحاتی که گوگل را اسپم کرده بودند طراحی شده بود . اگر با اسپم اشنایی ندارید ، ان زمانی اتفاق میافتد که افراد کارهایی مثل “keyword stuffing” یا “cloaking” را جهت بهم زدن یا مختل کردن دستور العمل های گوگل انجام میدهند . جهت اشنایی بیشتر این صفحات را ببینید :
ــ Google Webmaster Guidelines
ــ SEL’s SEO Guide: iolations & Search Engine Spam Penalties

ایا پنگوئن به طور کامل فعال است ؟
گاهی اوقات چند روز طول میکشد تا یک اپدیت به طور کامل در تمام مراکز اطلاعاتی مختلف گوگل اجرا شود ، که به ترتیب همه این نتایج سرچ را اثر بگذارد . در این مورد ، اجرا کامل شده است . گوگل تایید کرده که همه پنگوئن به طور کامل فعال است .

ایا من تاکنون تماس داشته ام ؟
مشاهده این که ایا سایتتان رفته یا بدتر شده براحتی با سرچ انجام میشود . زمانیکه گوگل برخی از تخلفات اسپم را از طریق Google Webmaster Central گزارش میدهد ، به من میگوید که اخیرا هیچ راهی جهت وارد شدن وجود ندارد و همچنین از این که ایا با اپدیت پنگوئن تماس داشته اطلاع میدهد .
نصیحت من به کسانی که نگران بوده اند این است . اپدیت در۲۴ اوریل انجام شده است . سریعا بعد از ان تاریخ به ترافیک مرتبط سرچ از گوگل نگاه کنید . ایا کاهش قابل توجه ای در مقایسه با یک روز یا دو روز قبل مشاهده میکند . اگر چنین است ، احتمالا با پنگوئن برخورد داشته اید .ایا بالارفتن در ترافیک را میبینید ؟ احتمالا از جانب پنگوئن صاحب منفعت شده اید . تغییری را نمیبینید ؟ پس ان واقعا تاثیری بر شما نداشته است .
من این توصیه را قبل از گوگل انجام داده ام ؛ گفته شده بود این توصیه بسیار خوبی است . این همچنین دقیقا توصیه یکسانی است که ما و دیگران به افرادی مکینیم که سعی در فهمیمدن داردند اگر انها بواسطه اپدیت های پاندا در طول زمان برخورد داشته اند .

چگونه خود را بازیابی کنم ؟
از انجاییکه این اسپم هدف است ، نیاز دارید که هر گونه اسپمی که تاکنون داشته اید را خارج کنید . در برخی از موارد ، گوگل ممکن است پیام هایی را به شما در باره فعالیت هایی که در قبل داشته اید ارسال کند اگر هیچ وقت حساب خود یا account خود را تایید نکرده باشید ، پیام ها میتواند در Google Webmaster Central منتظر شما باشد.
به طور واضح ، هر چیزی که گوگل ان را در سایتتان به عنوان اسپم فلگ یا پرچم دار کرده است را درست کنید . اگر چیزی فلگ نشده باشد – ومطمئن باشید که پنگوئن با شما برخورد کرده باشد – سپس ان چه فکر میکنید میتوانید که شبیه اسپم است را درست کنید .
بین Google Webmaster Central توانایی ایجاد فایل درخواست تجدید نظر وجود دارد . با این حال گوگل عنوان میکند که این یک تغییر الگوریتم است – IE ، تنبیهی است که به طور اتوماتیک به کار میرود ، تا این که فرد در گوگل خدشه ای در برخی اسپم ها ایجاد کند که به ان تنبیه دستی میگویند .
به همیین دلیل ، گوگل مطرح کرده است که در خواست تجدید نظر با پنگوئن کمکی نخواهد کرد . به من گفته شده بود :
چرا که این یک تغییر الگوریتمی است ، گوگل برنامه هایی برای استثناهای دستی ندارد . وب مستر نمیتواند تقاضایی برای سایت انها داشته باشد ، اما از شنیدن بازخورد درباره تغییر در webmaster forum خوشحالیم .
با این حال ، اگر فکر فکر میکنید که اشتباهی سایتتان گرفتار شده باشد ،فرم جدیدی که میتوانید جهت گزارش خطا ها بکاربگیرید ، وجود دارد . برای اطلاعات بیشتر موضوع مجزای ما را ببینید, Penguin Update Peck Your Site By Mistake? Google’s Got A Form For That .

اگر گوگل اشتباه کند تکلیف چیست ؟
فکر کنید پنگوئن شما را به علت اسپم کردن به اشتباه توقیف کرده است ؟ همانطور که در بالا به ان اشاره شد ، میتوانید از Penguin Feedback form جدید استفاده کنید . بنا به عبارت گوکل در بالا ، میتوانید بازخورد را از طریق Google’s webmaster forum پست کنید .
اگر این کار را انجام دادید ، توصیه من این است که بنا بر این نگذارید که گوگل در مورد سایتتان اشتباه کرده است . ممکن این کاررا کرده باشد ، اما گوگل دوست دارد وانمود کند که نتایج سرچ اشتباه به واسطه سرچ کننده انجام گرفته است .
نمونه ای از سرچ که قبلا لیست کرده اید را ارائه دهید . در باره کیفیت سایت توضیح دهید . ان چه باقیمانده است را توضیح دهید ، مخصوصا اگر ان چه باقی مانده است به نظر به سود اسپم باشد یا کیفیت پایین را نشان دهد .
البته ، دادن مثال هایی مثل این همچنین بوسیله برخی از outing یا گردش دیده شده است . و در میان برخی از SEOs ها که نباید ان را انجام داده باشند این اعتقاد وجود دارد . دیگران موافق نیستند . اگر این موضوع ازارتان داد ، سپس حد اقل کیفیت نهفته در سایتتان را و انچه بوسیله سرچ کننده نادیده گرفته شده است را تو ضیح دهید ، بر چیز هایی مثل این که چقدر ترافیک یا معامله (بیزینس ) را از دست داده اید تاکید نکنید.