نبایدهای طراحی وب سایت

عموماً وقتي از طراحي سايت يا طراحي پورتال شما صحبت مي‌شود، نبايد هيچ كم و كسري د ر آن وجود داشته باشد. اما خيلي كم به آن چه كه نبايد د ر ‌طراحي سايت يا طراحي پورتال باشد، پرداخته شده است. اين مساُله تاُثير منفي بر عملكرد طراحي سايت دارد، زيرا برنامه‌ريزي ضعيف و غافل شدن از طراحي سايت ، ممكن است به از دست دادن شغل، مسايل امنيتي، ترافيك كم و ساير مشكلات منجر شود.
البته اين مشكلات قابل جلوگيري هستند.

عواملي كه بايد از آنها اجتناب كنيد:

1- گذاشتن عكس خود د ر صفحه‌ي اصلي.
با وجود آن كه عكس شما يك نوع خوشامدگويي به بازديدكنندگان شمار مي‌آيد، برخي كارشناسان عقيده دارند، اين عكس، دليل حضور بازديدكنندگان را د ر طراحي سايت شما كم رنگ مي‌كند. لارينا كيس، رييس بخش كارشناسي موفقيت و عملكرد ـ يك موسسه‌ي مشاوره د ر فيلادلفيا ـ د ر اين‌باره مي‌گويد:”ديدن اين عكس، مانند ملاقات يك شخص جديد است، و به جاي پرداختن به مسايل بازديدكنندگان، مثل اين است كه به آنها بگوييد:”من چقد ر د ر عكس، عالي هستم". طراحي سايت شما بايد تماماً د رباره‌ي بازديدكننگان باشد و نه د ر مورد شما. قبل از هر چيز بايد آنها را به طراحي سايت ، علاقمند كنيد".

2- زياده روي د ر پخش قطعات ديداري و شنيداري.
اين مورد شامل هر قطعه‌ي ديدني و شنيدني مي‌شود. از يك طرف تصاوير متحرك گيج كننده د ر صفحه‌ي اصلي و از طرف ديگرهر نوع عكس، از مشتريان طراحي سايت گرفته تا موش خانگي شما!
مورد اول چيزي بيش از بهره‌گيري بيهوده از فن‌آوري جديد نيست و مثال آخر، گمراه شدن از مسير فعاليت‌هاي حرفه‌اي است. گذشته از اين، بارگذاري موسيقي‌هاي پرزرق برق و پر سر و صدا مدت زياد‌ي طول مي‌كشد و همين امر، بازديد كنندگان طراحي سايت شما را فراري مي‌دهد.
روت آترلي (يكي از شركاي اصلي مركز استراتژي‌هاي خلاق،يك آژانس ارتباطات مردمي د ر ريچموند،ب،س،كانادا) مي‌گويد: ”داشتن يك طراحي سايت با فن‌آوري قوي براي بسياري از وب سايت‌ها ضروري است، اما براي حضور تكنولوژي بايد دليلي مهم‌تر از تحت تاثير قراردادن مردم، وجود داشته باشد.

3- وجود گزينه‌هاي گيج‌كننده‌ي فراوان
به شما حق مي‌دهم، چرا كه مي‌خواهيد صفحات و مطالب گوناگون زيادي به بازديدكنندگان طراحي سايت خود ارايه دهيد. اما ساختار طراحي سايت بايد به اندازه‌ي كافي ساده باشد، تا بازديدكنندگان گيج و سر د ر گم نشوند. كيس د ر اين باره مي‌گويد:”از تنظيم فهرست انتخابي با حدود 20 گزينه‌ي انتخابي خودداري كنيد، افراد،د ر هر بار مي‌توانند بين 5 تا 9 مطلب را به خاطر بسپارند. سعي كنيد از اين حد فراتر نرويد، چون د ر غير اين صورت،آنها گيج شده، طراحي سايت شما را ترك مي‌كنند."

4- اطلاعاتي كه ممكن است به حريم شخصي افراد و مسايل امنيتي لطمه وارد كند.
البته اين مساُله تا حد زيادي به ماهيت وب طراحي سايت& يا طراحي پورتال ، شغل و كنارآمدن شما با قضايا بستگي دارد. د ر هر صورت ضروري است، كه مطالب طراحي سايت/a> خود را خوب بررسي كنيد، تا اطلاعاتي كه به مسايل شخصي و مسايل امنيتي لطمه وارد مي‌كند، و همچنين مورد علاقه‌ي هكرها است د ر آن موجود نباشد. د ر ابتدايي ترين مراحل، بايد از گذاشتن عكس‌ها، آد رس‌هاي ايميل و جزييات شخصي كاركنان د ر طراحي سايت خودداري كنيد. همچنين، چگونگي طراحي ساختار URL و صفحه‌ي پيغام ايراد 404 نوع سرور يا پشتيبان شما را براي افراد، آشكار مي‌سازد. اين‌ها چيزهايي است كه هكرها نبايد بدانند.
حتي د ر انتشار اطلاعات د رباره‌ي توليدات، كارشناسان وب، توصيه مي‌كنند، فقط از نكاتي كه مشتريان را به خريد ترغيب مي‌كند؛ استفاده كنيد و نه نكاتي كه اطلاعات شركت را به خارج انتقال دهد. سعي كنيد، د ر اسرع وقت از يك كارشناس وب يا يك وكيل استفاده كنيد، تا نكاتي كه امكان سوء استفاده از آنها د ر طراحي سايت وجود دارد؛ را بررسي كند. از اين هم فراتر رفته، مي‌توانيد يك كارشناس امور امنيتي د ر طراحي سايت خود داشته باشيد.

5- گذاشتن اطلاعاتي د ر طراحي سايت كه به سود رقباي شما باشد.
مسئولين بخش برنامه‌ريزي اطلاعات يك طراحي سايت ، بايد مانند دزدها فكر كنند. به اين ترتيب، احتمال اين كه اين افراد، برنامه‌هاي اطلاعاتي را طراحي كنند كه مورد علاقه‌ي رقيبان طراحي سايت باشد، از يبن مي‌رود. برخي بخش‌هاي اطلاعاتي د ر نوع خود بي‌ضرر هستند، اما د ر تركيب با يكديگر، مي توانند مطالب زيادي را د رباره‌ي فعاليت‌هاي شغلي، شركاي استراتژيك، مشتري‌هاو ساختار د روني سازمان شما آشكار سازند. د ر اين جا هم حضور يك كارشناس بسيار سودمند است.

6-سخنان نامفهوم و كلمات فني پيچيده.
هدف اصلي بيشتر وب سايت‌ها آگاه ساختن مشتريان از نحوه فعاليت‌هاي طراحي سايت و چگونگي ارائه خدمات و توليدات به مشتريان است. وقتي د ر طراحي سايت خود از زباني فني يا اصطلاحاتي نامفهوم استفاده مي‌كنيد به طوري كه اكثر مردم از د رك آنها عاجزند د ر حقيقت به كار بيهوده‌اي دست زده‌ايد. از بياني شيوا و مستقيم استفاده كنيد. شرهورويتس متصدي امور تبليغات و نويسنده‌ي كتاب اصول كسب د رآمد: بازاريابي با رعايت حقوق مشتري د ر اين باره مي‌گويد: استفاده از كلمات پيچيده يا زياده گويي د ر اينترنت امري عادي است. اما اين مسأله با صداقت‏، كيفيت محصولات و د رستكاري فعاليت‌هاي شما مغايرت دارد.

7- مطالبي كه شغل شما را بهتر از آنچه كه هست نشان مي‌دهند.
مطمئناَ قصد شما فروش اجناس از طريق طراحي سايت است. اما بازاريابي ـ فوت و فن فروش و تعاريف اظهار نظرهاي مشتريان ـ كه بيشتر از آگاهي دادن و جذب مردم به لاف زدن مي‌پردازد؛ فقط بازديد كنندگان را فراري مي‌دهد. آترلي مي‌گويد : ” طراحي سايت خود را با تبليغات پر نكنيد بلكه آن را به شكل يك مكالمه دو طرفه بين خود و بازديد كنندگان طراحي كنيد".

8- مكان‌هاي گفتگوي بدون نظارت.
اگر قصد داريد يك محيط گفتگو ايجاد كنيد، از يك ناظر براي پذيرفتن موارد احتمالي استفاده كنيد به اين ترتيب از هرز نامه‌ها، د رخواست‌هاي خلاف عرف، نقض حريم امنيتي و ساير د رد سرها دوري مي‌كنيد.

9- لينك‌هاي به درد نخور و مطالب قديمي.
هيچ چيز به اندازه اطلاعات نامربوط و قديمي بازديد كنندگان طراحي سايت را گمراه نمي‌كند. همين اتفاق د ر مورد لينك‌هايي صادق است كه افراد را به صفحات غلط هدايت مي‌كند. به طور منظم طراحي سايت خود را بررسي كرده و لينك‌هاي تغيير يافته و از رده خارج را شناسايي كنيد.