ایجاد ارزش برای کاربران موبایل در اپلیکیشن موبایل

به این موضوع توجه کنید که از دید کاربران، شما در موبایلشان حضور دارید، و با تمحیداتی که ایجاد کرده اید، کار را برای آنها آسان نموده اید. در نظر بگیرید که در گذشته برای نشستن بر روی یک میز از یک رستوران دلخواه، حضورا وارد رستوران می شدید. بسته به جا و زمانی که می رفتید، در صورت داشتن شانس می توانستید یک میز دلخواه در آن رستوران و یا کافی شاپ پیدا کنید. با گذشت زمان مسائل کمی اینترنتی تر شد و شما در منزل و محل کار، مکان مورد نظر خود را رزرو می کردید. اما موبایل ها به دلیل اینکه همیشه همراه کاربران آنها هستند، محدودیتنیاز به کامپیوتر های جا گیر و موقعیت مناسب برای ارتباط با اینترنت را از بین بردند. 5 کلیک ساده در راه مترو و کار تمام. به یاد داشته باشیم که کاربران هر روزه متوقع تر شده و راحتی های بیشتری می طلبند.بیاید بپذیریم که در جامعه ای زندگی میکنیم که صبر و شککیبایی را مانند سابق نمی پذیرد. این همان چیزی است که موتور نوآوری و بهبود در دنیا و در طول تاریخ را به حرکت در آورده است. طراحی اپلیکیشن موبایل

پردو وب

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ