طراحی سایت و طراحی پرتال عالی از نمونه کارهایتان

ممکن است به دلايل مختلف يک طراحي سايت شخصي از نمونه کارهايتان داشته باشيد. اگر مستقل کار مي کنيد، يک طراحي سايت براي نمايش کارهايتان نياز داريد تا مردم بتوانند با شما تماس بگيرند. اگر دانشجو هستيد، (و يا بيکاريد) يک طراحي سايت احتياج داريد تا به مديران آينده نگر نشان دهيد که چقدر در کارتان وارديد و از عهده چه کار هايي بر مي آييد تا شايد استخدامتان کنند، اگر در کار هاي هنري فعاليت مي کنيد، احتياج داريد تا طرح هاي خود را ارائه دهيد و به مردم نشان دهيد که چه مي کنيد و حضور آنلاين داشته باشيد.
تمام هدف يک طراحي سايت نمونه کار، پيشرفت شماست. شما يک جنس هستيد و اسم شما يک نام تجاري. هيچ کس از وجود شما با خبر نمي شود، مگر اينکه در يک طراحي سايت خود را به معرض نمايش بگذاريد. و اگر شما يک طراح طراحي سايت ، برنامه نويس، نويسنده و يا از هر حرفه ديگري هستيد ، داشتن يک طراحي سايت خوب از نمونه کارهايتان واقعاً ضروري است.