جستجو در اینستاگرام و بازاریابی آنلاین

در اينستاگرام مي توانيد عمل جستجو انجام دهيد البته بر اساس کلمه کليدي يا همان تگ ها، به اين ترتيب مي توانيد عکس هاي مورد علاقه ي خود را پيدا کنيد يا عکاس آن عکس را فالو يا دنبال کنيد .

چرا اينستاگرام در بازاريابي آنلاين مهم است ؟
در روش اينستاگرام در بازاريابي آنلاين ، مردم به گرفتن اطلاعات از طريق تصاويروانتشاراطلاعات از طريق تصاوير، تمايل دارند که البته اين پديده را اينفوگرافيک نيز مي گويند.طرفداران اينفوگرافيک دوست دارند به اين شکل از وقايع مهم زندگي خودشان يا کسب و کارشان تصاويري را تهيه کرده و نهايتا با اشخاصي که به آنها علاقه دارند به اشتراک بگذارند .  بازاريابي در اينستاگرام