ساخت یک صفحه وب عالی

این فهرست را دنبال کنید تا طراحی پرتال را ارتقا دهید:

صفحه طراحی پرتال

عنوان صفحات در طراحی پرتال

آیا عنوان تان راجع به صفحه توضیح می دهد؟آیا عنوان تان توصیفی است؟ عنوان همان چیزی است که اگر کسی صفحه تان را نشانه گذاری کند، در بالای صفحه پدیدار می شود.

محتوا

آیا مطالب قانع کننده است؟ آیا برای غیر از خودتان، دوستانتان و خانواده تان نیز جالب است؟ مردم برای اطلاعات به طراحی سایت شما می آیند و اگر طراحی سایت اطلاعاتی نداشته باشد، کسی به طراحی پرتال شما بر نمی گردد .

طول صفحه

آیا تابحال فکر کرده اید که صفحه شما بر روی مرور گر های مختلف چگونه نمودار می شود؟ اگر زیاد طولانی باشد، کاربران نمی خواهند که صفحه را برای خواندن بالا و پایین کنند و اگر زیاد کوتاه باشد، اطلاعات لازم برای استقبال کاربران را نخواهد داشت.

تصاویر در یک طراحی پرتال

اندازه تصویر

آیا عکس های شما کوچکتر از 12KB است؟ اگر باید عکسی بزرگتر از این اندازه داشته باشید، بهتر است به خواننده یک نسخه از عکس کوچک شده را نشان دهید و اجازه دهید تا تصمیم بگیرد آن را دانلود کند یا خیر.

کیفیت تصویر

آیا عکس ها به قصد خاصی تعبیه شده اند؟ اگر عکسی به صفحه اضافه می کنید، فکر کنید که چه کاری را در صفحه انجام می دهد.

html تصویر

آیا تگ عکس شما همهhtml های لازم را دارد؟ این موضوع شامل طول، عرض و متن دگرساز می شود.

لینک ها در طراحی پرتال

متن لینک

آیا شما به جای لغات خسته کننده مثل "اینجا را کلیک کنید" از متن های توصیفی استفاده می کنید؟ بزرگترین مشکل در navigation در طراحی پرتال این است که خوانندگان نمی دانند که به کجا می روند.

حاشیه نویسی لینک ها

آیا لینکتان را توصیف می کنید؟ اگر یک صفحه آنقدر خوب است که ارزش لینک کردن داشته باشد، ارزش توضیح دادن نیز دارد.

کیفیت لینک

آآیا تمام لینک های شما به صفحات فعال میروند؟ اگر طراحی سایت ی را در وب نصب می کنید ، باید برای اطمینان از درست کار کردن لینک ها هر هفته وقت صرف کنید. تعیین اعتبار (validator ) های بسیاری برای چک کردن لینکهایتان وجود دارد.