استفاده از چند اکانت به طور همزمان در اینستاگرام

جديدترين و شايد محبوبت ترين ويژگي جديدي که به اينستاگرام اضافه شده است امکان استفاده ي همزمان از چند اکانت اينستاگرام است. البته همانطور که لقب محبوب ترين ويژگي را براي آن به کار برديم مي توانيد لفظ پردردسرترين ويژگي اينستاگرام را نيز براي آن به کار ببريم چرا که بعد از گذشت مدت زماني نسبتا طولاني، هنوز تکليف اين قابليت با کاربران اينستاگرام مشخص نيست و نيمي از کاربران تا به اين لحظه هنوز قادر به استفاده از اين ويژگي نيستند. اگر اين ويژگي براي شما فعال باشد، در انتهاي منوي تنظيمات اينستاگرام گزينه اي تحت عنوان Add Account مشاهده خواهيد کرد که مي توانيد با استفاده از آن، اکانت هاي ديگر خود را (تا سقف 5 اکانت) به اينستاگرام اضافه کنيد و بدون نياز به نصب نسخه هاي جداگانه، بين اکانت هاي خود سوئيچ کنيد. بازاريابي در اينستاگرام

سي ار کو