ایجاد وفا داری و حس تعلق در کاربران با استفاده از موبایل اپلیکیشن

در گذشته ی نه چندان دور، کارت های امتیازی و بن های تخفیف، و در مواردی پی گیری مشتریان پس از خرید محصول، راه هایی بود که شرکت ها می توانستند حس وفاداری و تعلق خاطر را در مشتریان خود ایجاد کنند. اما با توجه به روش های جدیدی که به لطف ارتباطات دیجیتال فراهم آمده، موبایل اپلیکیشن ها می توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند. برای درک بهتر این موضوع، فرض کنید که این امکان برای شما وجود داشت که به ازای هر مشتری که از محصولات شما بازدید و یا خرید انجام می دهد، بتوانید یک وسیله ی کوچک الکترونیکی به آنها بدهید، و در ضمن این هم میسر بود که این افراد را موظف به نگه داشتن و همراه داشتن این وسیله در هر لحظه و هر مکانی کنید. خوب این یک اتفاق خیلی خوبی است که شما بتوانید در هر لحظه این افراد و مشتریان خود را هدایت کنید. آنها را چک کنید و هر از چند گاهی به آنها بگویید که ما چقدر خوبیم. خوب در واقع این وسیله ی الکترونیکی به رایگان تحت اختیار مشتریان شما قرار دارد و آن هم موبایل های آن هاست. یک لحظه به این موضوع بیاندیشید که موبایل برای انسان های امروزی، به هویت آنها تبدیل شده است. بدون موبایل، اکثر ما ها انگار یک گمشده داریم. طراحی اپلیکیشن موبایل
پردو وب 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ