اپلیکیشن موبایل دارایی و مالی

انواع مختلف حسابداری بایی انواع حساب ها در هر سطح و اشل، چیزی است که در این اپلیکیشن ها صورت می گیرد.
برخی از زیر شاخه ها: مدیریت امور مالی فردی(Personal financial management)، بانکداری موبایلی( mobile banking)، سرمایه گذاری(investment)، یادآور صورتحساب( bill reminders)، بودجه بندی(budgets)، مدیریت بدهی(debt management)، مالیات(tax)، بیمه(insurance)

اپلیکیشن موبایل خبری (News mobile application): معمولا خبرگذاری ها در سرتاسر جهان، برای خود اپ های مخصوص به خود را توسعه داد. این اپلیکیشن موبایل ها محتوی خبری را انتشار می دهند. 
برخی از زیر شاخه ها: تلویزیون(Television)، رادیو(radio)، خبررسان آنلاین(online news outlets or programs)
پردو وب 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ