مبحث بهینه سازی سایت در گوگل

اگر به اعلام گوگل از زمان اغاز به کار الگوریتم پانداقبل از فوریه توجه کرده باشیم امدن اپ دیت باعث شگفتی نخواهد شد .
گوگل درباره این واقعیت که کیفیت و قابلیت استفاده کلی سایت ها به عنوان بخشی که پاندا در جستجوی ان است بسیار واضح بوده است ، و انها حتی " ایا این بند املا ، نوع نگارش ، یا اشتباهات واقعی دارد ؟ " به عنوان ۲۳ سوال که وب مسترها راجع به تغییرات پاندا باید از خودشان بپرسند را نیز شامل کرده اند . دیگر سوالات مرتبط ، " در مضمون تا چه اندازه ای کیفیت کنترل لحاظ شده است ؟ " و ایا مطلب یا مقاله به خوبی ویرایش شده بوده است ، یا به طور نامرتب یا با عجله تولید شده است ؟ " بوده اند .
در فیلم ویدئویی ، Cutts همچنین اشاره کرده که گوگل روش هایی را جهت تعیین سطح خواندن از مطلب در وب مطالعه کرده است و اشاره داشته است که نوع تحلیل " جهت کشف به عنوان سیگنال بالقوه کیفیت بسیار جذاب خواهد بود .

و در واقع ، گوگل فیلتر سطح خواندن را به نتایج سرچ اضافه کرده است .
همانطور که گفته شده، "ارتباط علیت نیست " اما همه این ها بطور قطع باهم فاکتوردیگری از سئو برای وب مسترها جهت فکر کردن درباره دنیای post Panda به شمار میروند .
با افت رنکینگ مواجهید ؟ اشتباه گوگل درباره میدان های محصورشده مورد سرزنش قرار خواهد گرفت
اخیرا سرچ رنکینگ ها شما را در گوگل پایین برده است ؟ به ان صورتی که برخی ها حدس زده بودند جریمه مورد انتظار بهینه سازی مازاد نبوده است . بلکه ، گوگل میخواسته به سایتتان میدان محصور شده را اموزش دهد زمانی که ان به صورت نبوده است .
اجتماعات سرچ مثل Webmaster World و حوزه های مذاکره سرچ مباحثه بیشتری درباره افت های اخیر در رتبه بندی ، همانند این جا ، همانطور که توسط کنفرانس میز گرد موتور سرچ خلاصه شده است داشته اند . انتشار انچه که " جریمه بهینه سازی بیش از حد " نامیده میشود باعث تعجب بعضی ها شده بود ، چرا که گوگل قبلا گفته بود که ان سال اینده خواهد امد .
این که ایا این واقعا جریمه برای صفحات با بهینه سازی بیش از حد بوده است یا به احتمال قوی سخت گیری همراه با اسپم واقعی قابل ارزیابی باقی خواهد ماند . اما از جهت دیگر ، ان جریمه چیزی نیست که اتفاق بیافتد .
با این وجود ، Matt Cutts ، رئیس تیم اسپم وب گوگل ، گفته است تغییر درنتیجه طبقه بندی اشتباه برخی سایت ها به عنوان حوزه های جای گرفته است ، حوزه ها یی که به طور عمومی فاقد مطلب یا هرگونه اگهی تبلیغاتی بوده اند .