Matt Cutts در گوگل مطالب زیر را پست کرده است

پست جدیدی را که برخی از سایت ها درباره رنکینگ های سرچشان میپرسیدند دیده ام . توضیح کوتاه در این باره این است که دسته کننده ما برای دامنه های پارک شده از چندین فایل که اشتابها خالی بوده خوانده میشد . بنابراین ، ما برخی سایت ها را هنگامی که وجود نداشته اند به عنوان سایت های پارک شده طبقه بندی کرده ایم .
در این باره معضرت خواهی میکنم ؛ به نظر میرسد که این موضوع همکنون درست شده ، و در حال بررسی این هستیم که از رخ دادن مجدد ان جلوگیری کنیم .
گوگل لینک دیگر نت ورک ، BuildMyRank.com را از چنین لینک موجود حذف کرده است .
نزاع بین گوگل و انهایی که سعی میکنند به طور مصنوعی نتایج سرچ را اداره کنند جدال مداومی است . در۱۹ مارچ گوگل یکی از لینک ها یا بلاگ های نت ورک را با نام BuildMyRank.com را از رده خارج کرده است .
BuildMyRank.com تایید کرده است گوگل " اکثریت غالب " از شبکه اش را در ۱۹ مارچ ۲۰۱۲ شاخص گذاری کرده است . مدیریت BuildMyRank.com به سرعت تصمیم به تعلیق خدمات و فراهم کردن بازپرداخت به مشتریان گرفته اند
BuildMyRank.com فکر میکردند که گوگل از زمانی که انها خدمات بهتری را فراهم کرده اند که در واقع تفاوت کمی با دیگر نت ورک ها داشت به انها اجازه خواهد داد اما هنگامی که این اقدام را در بلاگ انجام دادند دریافتند که موضوع این نبوده است .
از یک طرف ، از همکاری یا مشارکت افراد در روش های سریع و ساده ای مثل این مورد هنوز بسیار شگفت زده هستم ؟ گوگل تاریخی طولانی از امدن بعد از لینک یا بلاگ نت ورک دارد . اینجا بیشتر از یک مورد وجود دارد . اما حدس میزنم زمانی که چیزهایی به نظر کار میکنند و اسان هستند ، یک فرد به دنبال ان میرود . گرچه شبکه بعد ازشبکه بوسیله پرداخت جریمه ها لینک یا بدتر از ان ضربه دیده است .
Jennifer Ledbetter در PotPieGirl موارد بیشتری از برخورد را در این شبکه بوسیله گوگل در بلاگش داشته است . این همچنین میتواند یکی از چندین نت ورکی باشد که برخورد داشته است .
Digital Due Diligence ، جدید ترین نامه خبری است ، که خطاب به Niche Pursuits اشاره دارد برخی ازدیگر نت ورک ها ممکن است اسیب دیده باشند ، همچنین دو اجماع نظر دیگر در این مورد وجود دارد :
گوگل درباره لینک های مصنوعی یا غیر واقعی اخطار داده است
ایا تا به حال در مورد داشتن لینک های مصنوعی یا غیر واقعی که در سایتتان وجود داشته است اخطار دریافت کرده اید ؟
گوگل دراین خصوص توضیح میدهد که این یک سخت گیری بر لینک نت ورک ها نیست بلکه تغییری از لینک های بد که سلب اعتماد شده اند به لینک ها خواندنی تر درباره این نوع از جریمه است .

هشدارهای مطرح شده
افراد بسیاری درباره دریافت پیام از گوگل دررابطه با تخلفات لینک گزارش هایی داده اند . برای مثال ، اگر اجتماع نظر Google Webmaster Help اسکن کنیم ، مثال های پست شده زیادی ازاین قبیل را خواهید دید .