مزیت ها و معایب دوربین های بی سیم

شايد براي شما اين اين سوال پيش آمده باشد که چرا با وجود تقاضاي زياد براي استفاده از دوربين هاي بي سيم يا وارلس استفاده از اين نوع دوربين ها محدود است. در اينجا تا حدي دلايل اين موضوع را بررسي مي کنيم.

دوربين هاي بي سيم از نظر نياز به سيم کشي در دو نوع متفاوت ساخته مي شوند. برخي از انواع اين دوربين ها کاملا بدون نياز به هر سيمي کار مي کنند. براي تغذيه اين دوربين ها بايد از باتري استفاده کرد.

مزيت ها: مزيت اصلي دوربين هاي بي سيم راحتي و سرعت بالا در نصب دوربين مدار بسته است. نصاب ميتواند دوربين را در هر محلي بدون توجه به امکان يا عدم امکان سيم کشي نصب کند (اگر دوربين با باتري کار کند) . براي دوربين هاي بدون باتري هم ميتوان به راحتي از نزديک ترين پريز برق تغذيه دوربين را تامين کرد (گرچه اين کار استاندارد نيست!). اين دوربين ها داراي امنيت بيشتري نيز هستند. از انجايي که دوربين فاقد سيم است تنها با دسترسي مستقيم به دوربين مي تواند آن را قطع کرد و امکان قطع کابل دوربين از پايين وجود ندارد.

هزينه هاي کابل کشي و داکت کشي نيز براي اين دوربين ها تا حد زيادي کاهش پيدا مي کند. در ضمن گيرنده دوربين مي تواند به راحتي جا به جا شود يا تصاوير دوربين ها به راحتي از چند محل بازديد شود.

معايب: براي دوربين هاي تغذيه باتري بزرگترين کابوس تعويض دائمي باتري هاي دوربين است. گذشته از زمان مورد نياز در صورت زياد بودن دوربين ها هزينه باتري ها مي تواند مبلغ قابل توجهي باشد.

بايد توجه داشته باشيد که سيگنال خروجي دوربين هاي بي سيم خيلي قوي نيست. به همين جهت موانع مخوصا موانع فلزي مي توانند به شدت اين سيگنال را کاهش دهند. در واقع روش استانداردي هم براي محاسبه ميز افت سيگنال دوربين در طول فاصله وجود ندارد و اين کار بايد به صورت تجربي انجام شود.از طرف ديگر در صورتي که دوربين فاقد باتري باشد شما بايد به هر حال براي تامين برق دوربين کابل کشي و داکت کشي را انجام دهيد.

در صورتي که دوربين ها در فضاي بيروني نصب شده باشند بايد بدانيد که در هواي باراني سيگنال شما با کاهش رو به رو خواهد بود. از طرف ديگر به طور کلي کيفيت تصوير دوربين هاي بي سيم تا حد زيادي محدود است چراکه مقدار اطلاعات قابل انتقال از طريق سيگنال هاي راديويي نمي تواند خيلي زياد باشد. در ضمن نويز سيگنال در طول مسير هم بر روي تصوير شما تاثير خواهد داشت.

دوربين هاي بي سيم داراي بازه محصولات خيلي کمتري هستند. امکان تهيه اين دوربين ها با انواع لنزها خيلي سخت است و معمولا با لنزهاي فيکس 3.6ميلي متر ساخته مي شوند.

سيگنال بيشتر اين دوربين ها در طول موج 2.4GHz انتقال مي يابد (در صورت انالوگ بودن دوربين). اين سيگنال همپوشاني زيادي با سيگنال هاي تجهيزات مختلف مخابراتي دارد که بر روي تصوير شما تاثير خواهد گذاشت.

از طرف ديگر تصاوير فرستاده شده انالوگ از طرق دوربين هاي بيسيم تقريبا کدگذاري نشده هستند و مي توان گفت هرکسي با استفاده از يک گيرنده 2.4Ghz ميتواند تصاوير را از دوربين هاي شما دريافت کند که بعد امنيتي دوربين را به شدت زير سوال مي برد.

البته اگر از دوربين هاي شبکه بي سيم استفاده کنيد با دو مشکل آخر روبه رو نخواهيد شد.