طریقه انتخاب منبع تغذیه (آداپتور) دوربین مداربسته

انتخاب منبع تغذيه دوربين ها کار پيچيده و سختي نيست اما ممکن است چنين چيزي ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد.
ابتدا بايد بدانيد منبع تغذيه يا اداپتور چه وظيفه اي در سيستم مداربسته دارد. از آنجايي که دوربين هاي مداربسته براي کار در ولتاژ شبکه (220 ولت) ساخته نشده اند اتصال مستقيم انها به شبکه مقدور نيست. ولتاژ کار بيشتر دوربين ها ولتاژ 12 ولت است. از اين نظر براي تغذيه دوربين هاي مداربسته شما نيازمند يک آداپتور 220 به 12 ولت خواهيد بود (نصب دوربين مدار بسته).

البته براي تعيين آداپتور تنها دانستن ولتاژ آن کافي نيست. عامل بعدي انتخاب آداپتور مقدار جريان است. مقدار جريان عبوري از آداپتور به ميزان بار وصل شده به آن بستگي دارد. هر چقدر مصرف کننده بزرگتري به آداپتور وصل شود جريان عبوري از آن بيشتر مي شود.
براي دوربين هاي متداول آنالوگ معمولا مصرف هر دوربين را 1آمپر در نظر مي گيرند. گرچه مصرف واقعي دوربين کمتر از آن است.
با استفاده از يک معادله ساده مي توانيد مقدار جريان دوربين ها را محاسبه کنيد. براي مثال براي چهار دوربين مداربسته يک آداپتور 4آمپري مناسب است(که به علت رايج نبودن اين آمپراژ از آداپتور 5 آمپر استفاده مي شود). البته اين در صورتي است که شما از يک اداپتور براي تغذيه تمامي دوربين هاي استفاده کنيد. در غير اين صورت مي توانيد از چهار اداپتور 1 براي تغذيه دوربين هاي استفاده کنيد.
توجه داشته باشيد که گرچه استفاده از يک اداپتور براي تمامي دوربين هاي هزينه هاي شما را کاهش مي دهد اما در صورت خرابي اين اداپتور به معناي قطع کامل تمامي دوربين ها خواهد بود. سعي کنيد در صورت استفاده از تغذيه مرکزي حتما از منبع تغذيه صنعتي به جاي اداپتور استفاده کنيد.