طراحی دکور مدرن

در دنیای امروز بخش بیشتر عمر ما در فضای داخلی بنا ها سپری میشود ، بنابراین هدف از طراحی داخلی برای بهتر شدن عملکرد های روانی و فیزیکی فضا در بهبود زندگی است.
فضای معماری بدون طراحی داخلی کارایی بهینه و لازم را نخواهد داشت، هر فضایی را میتوان با استفاده از اصولی صحیح و کمی سلیقه و ذوق زیبا طراحی کرد بنابراین یکی از دلایلی که طراحان و صاحبان فروشگاه ها به سمت زیبایی دکور مغازه یا فروشگاه خود بیشتر از قبل اهمیت میدهند و چیدمان دکور مغازه خود را از اولویت های کار خود میدانند ، همین است .در طراحی دکور مغازه میتوان با استفاده از نور پردازی مناسب و ترکیب احجام و همچنین استفاده از کنتراست رنگ ها فضایی زیبا را برای جذب مشتریان به داخل فروشگاه و مغازه را خلق کرد.طراحی دکور مغازه از اهمیت زیادی در بازار رقابت برای توجه و جذب مشتریان برخوردار است برای این امر شما باید با استفاده از هنر و خلاقیت فضا را برای انتخاب مشتری فراهم کنید و از گروهی تخصصی کمک بگیرید. 

تاثیر نور در طراحی ویترین مغازه
در طراحی ویترین مغازه استفاده از دکوراسیون خوب و حرفه ای و همچنین نورپردازی مناسب مشتریان بیشتری را به سمت ویترین مغازه شما جذب میکند و یک طرح با رنگ بندی نا مناسب و غیر استاندارد میتواند دلیلی برای بی رغبتی مشتری باشد.
خوانایی و شفافیت درطراحی ویترین مغازه اهمیت زیادی دارد طرحی ک خوانا تر و شفاف تر باشد میتواند تاثیر بیشتری بر جذب مشتری داشته باشد.داشتن ویترینی زیبا ، شفاف وبا نورپردازی مناسب در کنار ترکیب زیبایی از رنگ ها کار سختی نیست که برای این کاربهتر است از گروه های تخصصی طراحی ویترین کمک گرفته شود.گاهی استفاده از هنر های مفهومی میتواند به زیباتر شدن و متفاوت بودن ویترین شما کمک کند و همچنین میتوانید برای داشتن ویترینی متفاوت و منحصر به فرد خلاقانه فکر کنید و عمل کنید.
برای داشتن نورپردازی مناسب در طراحی مغازه در نظر داشته باشید که روشنایی کل فضای شما را تامین کند و هیچ قسمتی نباید تاریک باشد زیرا احساس نا امنی را در مشتریان ایجاد میکند و همچنین هیچوقت کل فضای خود را به یک اندازه نورپردازی نکنید.

دکوراسیون فروشگاه