سبکهای طراحی دکور داخلی مغازه

24 سبک مهم در دکوراسیون داخلی وجود دارد که هرکدام بنا به شرایط و خواسته و نیاز کارفرما مورد استفاده قرار میگیرد. تمامی این سبکها به نوع خود منحصر بفرد و زیبا هستند ولی باید دید به موقیت شغلی و مکانی و نوع صنف و مقدار بوجه کارفرما برای ساخت دکوراسیون داخلی مغازه کدوم موجه تر و مناسب تر است. در اینجا مختصر توضیحی در رابطه با تعدادی ازین سبکها خواهیم داد.
سبک مینیمالیسم در دکوراسیون مغازه:یک مکتب هنریکه اساس کار و بیان خود را بر پایه سادگی و ایده و روش ساده و بدون هیچگونه پیچیدگی فلسفی یا شبه فلسفی بنیان گذاشته شده است. وقتی ازین سبک برای دکوراسیون مغازه خود استفاده میکنیم.می توانیم از فرم های هندسی و رنگهای خنثی استفاده کنیم و از تجملات باید پرهیز کنیم، هیچ چیزی نباید بیش از حد و زیاد باشد زیرا تایید این سبک بر بی آرایشی و سادگی و جزئیات کم است.
سبک کلاسیک دکوراسیون مغازه با تفسیر جدید:دراین سبک،که سبکی باشکوه و پالوده شده است هم میتوانیم جزئیات سبک کلاسیک را ببینیم و هم رویکردی جدید را در آن ببینیم. فرم کلی سبک کلاسیک از لحاظ ساختاری و طراحی با ساختار کلی که قبلا نیز در دکوراسیون فروشگاه بوده استفاده می شود و با عناصر مدرن ترکیب شده اند. این سبک تلفیقی بین جدید و قدیم است.