درباره دوربین های مدار بسته

دوربين مداربسته cctv چيست
چرا سيستم دوربين هايي که براي کنترل و نظارت مورد استفاده قرار مي گيرند دوربين مدار بسته ناميده مي شود؟
در اين سيستم، تصاوير دوربين ها از طريق يک مدار بسته (Closed Circuit) به دستگاه ضبط (DVR/NVR) يا نمايشگر تصاوير (Monitor) فرستاده مي شود. در واقع به غير از دستگاه مرکزي ضبط يا نمايش، هيچ دستگاه و يا فرد ديگري توانايي مشاهده و يا ضبط تصاوير را نخواهد داشت و به همين دليل يک مدار بسته بين دوربين و نمايشگر تشکيل مي شود. تفاوت اين سيستم با سيستم انتقال تصاوير تلويزيوني در بسته بودن مدار است، در صورتي که تصاوير تلويزيوني براي تمام گيرنده هاي استاندارد قابل دريافت هستند (نصب دوربين مدار بسته).

دوربين هاي مداربسته دومنظوره
اين دوربين ها در واقع دوربين هاي آنالوگي هستند که پرت خروجي شبکه نيز در آنها تعبيه شده است. کيفيت آنها آنالوگ است و امکان استفاده از آنها بصورت دوربين آنالوگ و يا دوربين تحت شبکه وجود دارد.
استفاده از اين دوربين ها تنها زماني توصيه مي شود که سيستم مداربسته از نوع آنالوگ بوده اما اتصال يک يا چند دوربين بصورت مستقيم به شبکه مورد نياز است.