تکنیک های پایه سئو در بازاریابی اینترنتی

توانايي ايجاد يک مقاله و يا يک صفحهء وب سايت و جهش اتوماتيک به رتبهء اول رنکينگ به نظر غير ممکن مي آيد اما اگر يک صفحه وب به درستي بهينه سازي شده باشد، قابليت و توانايي بدست آوردن رتبهء بالا در رنکينگ توسط کلمات کليدي با رقابت کم را خواهد داشت. براي ايجاد يک صفحهء وب بهينه سازي شده در موتور جستجو به موارد اوليه زير نياز مي باشد:

چگالي کلمات کليدي بين 5-2 ?
متا تگ هاي کلمات کليدي
متا تگ توضيحات
کلمات کليدي در عنوان
استفاده از تگ هاي H1-H2-H3 در محتواي صفحات

استفاده از اين 5 عامل، فرم و قالب اصلي سئو را در وب سايت شما ايجاد مي نمايد و صفحهء وب سايتي تشکيل مي شود که آمادهء حضور در سيستم هاي جستجو مانند گوگل خواهد بود. بسياري از افراد هنگام ساخت سايت و يا وبلاگ خود از هيچ يک از تکنيک ها و قوانين سئو و يا ابزارهاي بهينه سازي وب سايت شان استفاده نمي کنند.

مطالعات نشان داده است که مديران وب سايتي که با استفاده از نکات و راهنماها، زماني را صرف بهينه سازي وب سايت خود کرده و آن را در صفحات وب سايت خود و مقالات پياده سازي کرده اند، ترافيک و بازديدکنندهء بيشتري نسبت به ديگر مديران وب سايت دارند که هيچ اقدامي براي سئوي وب سايت خود انجام نداده اند.