ایجاد یک بازار هدایت شده با استفاده از موبایل اپلیکیشن

در بستر وب، شما معمولا با سرچ و جستجو می توانید انواع و اقسام اطلاعات، راجع به هر موضوعی پیدا کنید. . یعنی معمولا آن چیزی که مدنظر کاربر است، نمایش داده می شود و شما در نمایش محتوی از اختیار نسبی کمی برخوردار هستید. یکی از مزایای اصلی موبایل اپلیکیشن ها نسبت به رغیب اینترنتی خود همین موضوع است. شما به صورت حساب شده و در بازه های زمانی مناسب می توانید کاربر را با استفاده از ارسال پیام به صفحه ی اصلی موبایل ها، آنها را به موارد مورد نظر خود هدایت نمایید. مواردی مانند معرفی یک محصول جدید، تخفیف ها، سر رسید ها و ... و همه ی این موارد به راحتی با فشار یک دکمه ی کاربر، زیر انگشتان کاربران شما قرار می گیرد. طراحی اپلیکیشن موبایل
پردو وب 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ