اپلیکیشن موبایل کتاب

برخی از اپلیکیشن موبایل ها به صورت دیجیتال فقط کتاب هایی که به صورت رسمی به چاپ و نشر رسیده اند را به شما ارائه می دهند. یک فرق این دسته بندی با دسته بندی آموزشی این است که در مورد آموزشی شما لزوما محتوی یک کتاب را نمایش نمی دهید.

برخی از زیر شاخه ها:
داستان(Stories)، متون مذهبی(religious texts)، خنده دار(comics) و ...
اپلیکیشن موبایل سلامت و تناسب اندام (Health and Fitness mobile application): این اپلیکیشن ها لزوما محتوی آموزشی مربوط به سلامت به شما ارائه نمی دهند. حتی ممکن است به صورت فیزیکی شما را مجبور به انجام تمرینات کنند. برای مثال اپلیکشن pedometer میزان پیاده روی شما را نیز ثبت می کند.

برخی از زیر شاخه ها:
یوگا(Yoga)، نمودار عضلات(muscle diagrams)، پایش کارها( workout tracking)، دویدن(running)، دوچرخه سواری(cycling)، مدیریت استرس( stress management)، بارداری(pregnancy)، مدیتیشن(meditation)، کاهش وزن(weight loss)، ترک اعتیاد(addiction resolution) 

پردو وب

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ