اپلیکیشن موبایل های شبکه اجتماعی

یکی از شاخه اپلیکیشن هایی است که بسیار طرف دار دارد. در این نوع اپلیکیشن موبایل ها، کاربران می توانند به صورت های نوشتاری، صوتی و یا تصویری با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند و گاها بعضی از این اپلیکیشن ها این قابلیت را برای کاربران خود فراهم می کنند.
برخی از زیر شاخه ها: ارتباط بین افراد(Interpersonal connections)، پیامک(text messaging)، پیامک صوتی(voice messaging)، ارتباط تصویری( video communication)، اشتراک عکس و فیلم(photo & video sharing)

اپلیکیشن موبایل پزشکی (Medical mobile application): در این اپلیکیشن ها اطلاعات پزشکی و دارو ها، بداشت و سلامت ارائه می گردد
برخی از زیر شاخه ها: استخوان بندی(Skeletal)، ماهیچه ها(muscular)، دارویی(pharmaceutical)، آناتومی(anatomy)، برنامه ریز دارویی(medical record-keeping)، بیماری ها(diseases)، دستگاه های پزشکی(devices )، پایشگر سلامت(health tracking) 

پردو وب

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ