اپلیکیشن موبایل بهره وری

حتما در موبایل خود برنامه هایی مانند دریافت کننده های ایمیل و یا تقویم و لیست انجام کارها (to-do-list) را مشاهده کرده اید. تمام اپلیکیشن موبایل برای این طراحی شده اند که بهره وری شما را افزایش دهند

برخی از زیر شاخه ها: مدیریت فعالیت ها(Task management)، مدیریت تقویم(calendar management)، ترجمه(translation)، نوت برداری(note taking)، پرینت(printing)، مدیریت گذرواژه(password management)، ذخیرش ابری(cloud storage)، ایمیل( email clients)، تولید نمودار جریان(flow chart generators)، شبیه ساز(simulation)،
پردو وب 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ