اپلیکیشن موبایل بهره وری

حتما در موبايل خود برنامه هايي مانند دريافت کننده هاي ايميل و يا تقويم و ليست انجام کارها (to-do-list) را مشاهده کرده ايد. تمام اپليکيشن موبايل براي اين طراحي شده اند که بهره وري شما را افزايش دهند

برخي از زير شاخه ها: مديريت فعاليت ها(Task management)، مديريت تقويم(calendar management)، ترجمه(translation)، نوت برداري(note taking)، پرينت(printing)، مديريت گذرواژه(password management)، ذخيرش ابري(cloud storage)، ايميل( email clients)، توليد نمودار جريان(flow chart generators)، شبيه ساز(simulation)،
پردو وب 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ