اپلیکیشن موبایل بهره وری

حتما در موبايل خود برنامه هايي مانند دريافت کننده هاي ايميل و يا تقويم و ليست انجام کارها (to-do-list) را مشاهده کرده ايد. تمام اپليکيشن موبايل براي اين طراحي شده اند که بهره وري شما را افزايش دهند

برخي از زير شاخه ها: مديريت فعاليت ها(Task management)، مديريت تقويم(calendar management)، ترجمه(translation)، نوت برداري(note taking)، پرينت(printing)، مديريت گذرواژه(password management)، ذخيرش ابري(cloud storage)، ايميل( email clients)، توليد نمودار جريان(flow chart generators)، شبيه ساز(simulation)،
پردو وب