الگوریتم کبوتر گوگل

الگوريتم کبوتر گوگل الگوريتم جديدي است که از طرف گوگل ارائه شده است و علاوه بر افزايش سرعت پاسخ دهي گوگل به جستجوي کاربران به موضوع رتبه بندي صفحات اينترنتي به صورت محلي مي پردازد. الگوريتم کبوتر گوگل نتايج جستجوي کاربران را در مکانهاي مختلف به صورت متفاوتي نشان مي دهد و همين موضوع بر روي کيفيت نتايج تاثير مثبتي مي گذارد

براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد الگوريتم کبوتر گوگل مي توانيد مقاله کبوتر گوگل را مطالعه بفرماييد.