اصول طراحی سایت و طراحی پرتال در طراحی صفحات سرگرمی

مقابل طراحی سایت ها و طراحی پورتال های تجاری , طراحی سایت & ها و طراحی پورتال های سرگرمی قرار دارند در این طراحی سایت ها و طراحی پورتال ها هم ممکن است برخی محدودیت های تجاری اعمال شود مانند دیسنی, سونی و ... اما اغلب این طراحی سایت ها و طراحی پورتال ها ارای کمترین محدودیت برای طراحی بوده و برای طراح آزادی عمل بیشتری وجود دارد مشتریان این طراحی سایت ها و طراحی پورتال هاا معمولا مشکل ترین مشتریان و بی ثبات ترین آنها برای شناسایی هستند موضوعی که در سال گذشته محبوب ترین بوده ممکن است دیگر مورد توجه قرار نگیرد


طراحی سایت ها و طراحی پورتال های سرگرمی دارای خصوصیات زیرند

ساختار کم و تعامل بیشتر

تمرکز بیشتر به تصاویر نسبت به نوشته ها
استفاده از منابعی كه مشتریان بالقوه این نوع طراحی سایت ها و طراحی پورتال ها نیاز به یادگیری آنها دارند
انجام محاسبات حرفه ای برای بهبود سرعت پردازنده, پهنای باند شبکه و عمق نمایش

کمبود مهمی که در حال حاضر در طراحی سایت ها و طراحی پورتال های سرگرمی وجود دارد تفاوت کلی بین شمایل صفحات وب و شکل واقعی سرگرمی مورد نظر بیننده مانند بازی, کتاب, کنسرت و ... است . بیننده با مقایسه ب سایت و طراحی پورتال با شکل واقعی سرگرمی میتواند به عدم واقع گرایی طراحی سایت ها و طراحی پورتال ها نسبت به رسانه اصلی پی میبرند
برای موفقیت طراحی سایت  ها و طراحی پورتال ها سرگرمی وب

ابتدا باید صفحات طراحی سایت و طراحی پورتال واقع گرایانه و منطبق با وسایل موجود در زندگی باشد یا به گونه ای طراحی شود که هیچ مرجعی در دنیای واقعی نداشته باشد که مورد مقایسه قرار گیرد  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ